Logo Roche

ROCHÁDA

ROCHÁDA – držíme nádorová onemocnění v šachu je cyklus odborných seminářů, který se věnuje 
využití imunoterapie v léčbě solidních tumorů. Věříme, že edukační program, který jsme pro Vás společně
s předními odborníky bude pro Vaši praxi přínosem.

Hepatocelulární karcinom:
Krok za krokem tahy k úspěšné léčbě

M-CZ-00003531