Logo Roche

ROCHÁDA

ROCHÁDA – držíme nádorová onemocnění v šachu, je cyklus videí, který se aktuálně bude věnovat možnostem systémové léčby hepatocelulárního karcinomu: 

Krok za krokem tahy k úspěšné léčbě.

Připravili jsme pro Vás čtyři edukační bloky, které budou zakončeny krátkým testem. Po jeho úspěšném splnění Vám budou přiděleny 2 kredity do celoživotního vzdělávání ČLK. Test můžete absolvovat do 31. 8. 2024. Každý týden obdržíte dvě krátká videa v délce cca 7–10 minut na téma:

BLOK 1

1) Úvodní slovo a představení edukačního cyklu

2) Úvod a epidemiologie HCC

BLOK 2

3) Screening HCC

4) Diferenciální diagnostika USG ložiskového postižení jater

BLOK 3

5) Klasifikace HCC

6) Možnosti léčby HCC

BLOK 4

Kazuistiky HCC

7) Systémová terapie HCC

8) Jak probíhá léčba v ideálním případě?

BLOK 5

9) HCC - Klíčové informace pro vaší praxi

10) HCC - diskuze odborníků
Jednotlivá odborná sdělení jsme pro Vás připravili s předními odborníky z oblasti gastroenterologie, hepatologie a onkologie v čele s prof. Petrem Urbánkem. Věříme, že připravený obsah edukačního projektu Rocháda bude pro Vaši praxi a Vaše pacienty přínosem.

Úvodní slovo a přestavení edukačního cyklu

M-CZ-00003531